MMI Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Promocja autobusu niskopodłogowego URBY LF w szczególności autobusu URBY LFE  z napędem elektrycznym oraz układem dodatkowego zasilania z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych”. Projekt współfinansowany jest w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

Celem projektu jest promocja produktów Spółki, w tym przede wszystkim autobusów z rodziny URBY LF z napędem elektrycznym, na XIV Międzynarodowych Targach Transportu Zbiorowego TRANSEXPO.

Wartość projektu: 82 619,00 PLN
Dofinansowanie: 40 000,00 PLN.