Zasady rozliczeń projektów w ramach Dotacji na kapitał obrotowy działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


pliki do pobrania:
1. zasady rozliczeń PDF